เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา
product-img

RP8602 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 86 นิ้ว

ส่งเสริมความร่วมมือและประสิทธิภาพการทำงานเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น

SOFTWARE

InstaShare

InstaShare is the software designed for seamless wireless presentation and collaboration that allows smooth streaming of both audio files and Full HD videos. Users can also mirror and control all digital content across the devices including BenQ IFPs, PCs, tablets, and smartphones, empowering contributors to enrich their sessions with a variety of multimedia resources.

 

Version:v2.0.0.16

OS : Mac, Windows

 

TeamViewer Meeting

Large and small businesses love TeamViewer Meeting because of its ease of use, no-training deployment, and securely encrypted meeting environment. TeamViewer Meeting works alongside your workflow to improve your business processes and daily productivity, so you can collaborate safely and reliably with your teams and clients all around the world. 

It’s like taking your conference room with you, wherever you go.

 

 

 

OS : Windows, macOS