เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา
product-img

จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษาที่ป้องกันเชื้อโรค RP6502 ขนาด 65 นิ้ว

การผสมผสานระหว่างกิจกรรมและสุขภาพที่ดี

SOFTWARE

Qtouch

Enhance class preparation efficiency with QTouch Windows-compatible annotation software. QTouch allows you to design and teach classroom materials right on your PC. To further enhance on-screen collaboration, QTouch provides annotation tools with multi-touch support that allow you to co-create documents together with students.

 

 

 

 

 

Version:4.02

OS : Windows

 

TeamViewer Meeting

 

 

Large and small businesses love TeamViewer Meeting because of its ease of use, no-training deployment, and securely encrypted meeting environment. TeamViewer Meeting works alongside your workflow to improve your business processes and daily productivity, so you can collaborate safely and reliably with your teams and clients all around the world.

 

It’s like taking your conference room with you, wherever you go.

 

 

 

 

 

OS : Windows, macOS

 

 


BROCHURE

2021 Education ClassroomCare Interactive Flat Panel Brochure