เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ตารางเปรียบเทียบ EH700, EW805ST, EU610ST และ EX605 และคุณสมบัติของ BenQ DMS

03-22-2024


โปรเจคเตอร์อัจฉริยะบางรุ่นอาจไม่สามารถรองรับซอฟต์แวร์การจัดการอุปกรณ์ (DMS) ของ BenQ ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ สมาร์ทโปรเจคเตอร์แต่ละรุ่นจึงมีฟังก์ชัน DMS ที่แตกต่างกัน


EH700 และ EW805ST นำเสนอความสามารถ DMS ที่หลากหลายที่สุด ในทางกลับกัน EU610ST และ EX605 มีฟังก์ชันที่จำกัดเนื่องจากไม่มีพอร์ต LAN


นี่คือรายการฟังก์ชัน DMS ที่รองรับสำหรับ Smart Projector คุณสามารถควบคุมโปรเจคเตอร์อัจฉริยะของคุณจากระยะไกลได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ DMS Local หรือแอป DMS Cloud บนโทรศัพท์มือถือของคุณ

  EH700, EW805ST EU610ST, EX605
 
Device Management
EH700, EW805ST
 
EU610ST, EX605
 
 
Projector Name
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Location
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
IP Address
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Admin Password
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
User Password
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Device Analytics
EH700, EW805ST
 
EU610ST, EX605
 
 
CPU Usage
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
APPs Usage
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Storage Usage
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Memory Usage
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Control from Remote
EH700, EW805ST
 
EU610ST, EX605
 
 
Power On
EH700, EW805ST
V (Note 1)
EU610ST, EX605
X
 
Power Off
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Event Scheduling
EH700, EW805ST
V (Note 1)
EU610ST, EX605
X
 
Input Source
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Blank
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Mute
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Aspect Ratio
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Picture Mode
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Light Mode
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Broadcasting
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
OTA (Note 2)
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Downlaod APPs
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V
 
Remove APPs
EH700, EW805ST
V
EU610ST, EX605
V


  • หมายเหตุ 1: เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรเจคเตอร์จะต้องมีปลั๊ก RJ45 เชื่อมต่ออยู่กับ DMS Local ตลอดเวลา

  • หมายเหตุ 2: การอัพเดต OTA (Over-the-Air) มีให้บริการโดยใช้ทั้ง ethernet RJ45 และการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 


ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ท้องถิ่น DMS ของ BenQ


รุ่นที่ใช้งานได้

EH700, EW805ST, EU610ST, EX605

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?