เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การแสดงเนื้อหาจาก iPhone และ iPad

09-29-2021

ลิงก์

หากต้องการใช้คุณลักษณะการแชร์หน้าจอขั้นสูง เช่น คําอธิบายประกอบในหน้าจอ ให้ติดตั้งแอป InstaShare 2 สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่ วิธีการติดตั้ง InstaShare 2

ก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้

  •      อุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
  •      หากใช้ดองเกิล Wi-Fi ในซีรีส์ RP โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ด้านหลัง

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนําให้ใช้การเชื่อมต่อ 5 GHz

1. ในหน้าจอหลักของจอแสดงผล ให้แตะ

    หน้าต่าง Apps (แอป) จะปรากฏขึ้น

2. แตะที่ InstaShare 2

    แอป InstaShare 2 จะเปิดขึ้น

3. ตรงอุปกรณ์ iOS ให้ปัดนิ้วลงจากมุมบนขวาของหน้าจอ

    Control Center (ศูนย์ควบคุม) จะปรากฏขึ้น

4. แตะที่ Screen Mirroring (การมิเรอร์หน้าจอ)

    เมนู Screen Mirroring (การมิเรอร์หน้าจอ) จะปรากฏขึ้น

5. แตะชื่อจอแสดงผลจากรายการ

    หน้าจออุปกรณ์จะถูกทำการมิเรอร์ลงในจอแสดงผล

 

รุ่นที่รองรับ

InstaShare 2, CP8601K, CP6501K

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?