เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะติดตั้ง InstaShare 2 ได้อย่างไร?

09-29-2021

ลิงก์

ก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้

  •      อุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
  •      หากใช้ดองเกิล Wi-Fi ในซีรีส์ RP โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ด้านหลัง


        เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนําให้ใช้การเชื่อมต่อ 5 GHz

1. ในหน้าจอหลักของจอแสดงผล ให้แตะ

    หน้าต่างApps (แอป) จะปรากฏขึ้น

2. แตะที่ InstaShare 2.

    แอป InstaShare 2 จะเปิดขึ้น

 

    คิวอาร์โค้ดและ URL สําหรับดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

Device Type

Steps

Device Type

Android 

Steps

1. Scan the QR code.

   The InstaShare 2 page opens on Google Play.

2. Tap Install.

Device Type

iOS

Steps

1. Scan the QR code.

   The InstaShare 2 page opens on the App Store.

2. Tap Install.

Device Type

All devices

Steps

1. On a web browser, enter the download URL.

   The InstaShare 2 download page appears.

2. Select the device’s OS and follow the installation instructions.

รุ่นที่รองรับ

InstaShare 2, CP8601K, CP6501K, RP6502, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RP8602 86” 4K UHD Education Interactive Flat Panel, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP8602

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?