เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

วิธีการแสดงเนื้อหาแบบไร้สายจากแล็ปท็อป

09-29-2021

ลิงก์

ก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้

  •      อุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน  •      หากใช้ดองเกิล Wi-Fi ในซีรีส์ RP โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ด้านหลัง

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนําให้ใช้การเชื่อมต่อ 5 GHz

1. ในหน้าจอหลักของจอแสดงผล ให้แตะ

    หน้าต่าง Apps (แอป) จะปรากฏขึ้น

2. แตะที่ InstaShare 2

    แอป InstaShare 2 จะเปิดขึ้น3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

Device Type

Steps

Device Type

Windows laptop

Steps

Device Type

MacBook

Steps

Device Type

All laptops

Steps

With the InstaShare 2 app, users can utilize advanced screen sharing features like on-screen annotation.


See Using the InstaShare 2 app.

การใช้ Miracast

Miracast รองรับอุปกรณ์ Windows ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น หากต้องการแสดงหลายหน้าจอ เราขอแนะนําให้ใช้แอป InstaShare 2 สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่ วิธีการติดตั้ง InstaShare 2

1. ตรงจอแสดงผล ให้แตะที่

    หน้าต่าง Miracast จะปรากฏขึ้น

2. ตรงแล็ปท็อป ให้กด + P

    บานหน้าต่าง PROJECT จะปรากฏขึ้น

3. เลือก Connect to a wireless display (เชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบไร้สาย)

4. จากรายการการเชื่อมต่อ ให้คลิกชื่อที่แสดงใน InstaShare 2

    หน้าจอแล็ปท็อปจะถูกมิเรอร์ลงในจอแสดงผล5. ทางเลือก: เปลี่ยนโหมดการฉาย

 

    ก. ข้างใต้ชื่อที่แสดง ให้คลิก Change projection mode (เปลี่ยนโหมดการฉายภาพ)


        บานหน้าต่าง PROJECT จะปรากฏขึ้น

 

    ข. เลือกโหมดจากรายการ

การใช้ Airplay
1. ในจอแสดงผล ให้แตะที่ Mac

2. ในแถบเมนู MacBook คลิก

    เมนู AirPlay จะปรากฏขึ้น

3. คลิกที่ชื่อจอแสดงผลที่แสดงใน InstaShare 2

    หน้าจอ MacBook จะถูกมิเรอร์ลงในจอแสดงผล

6. ทางเลือก: เปลี่ยนโหมดการทำมิเรอร์

 

    ก. คลิก

        เมนู AirPlay จะปรากฏขึ้น

 

    ข. เลือกโหมดจากรายการ

การใช้แอป InstaShare 2

ก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแอป InstaShare 2 ลงในแล็ปท็อปแล้ว สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่ วิธีการติดตั้ง InstaShare 2

1. ตรงแล็ปท็อป ให้เปิด InstaShare 2

2. เลือกการแสดงผลจาก Display List (รายการการแสดงผล)

    หมายเหตุ: หากไม่มีชื่อของจอแสดงผลนั้น ให้ป้อนรหัสการจับคู่ที่แสดงในจอแสดงผล

3. ข้างใต้ Screen Mirror (การมิเรอร์หน้าจอ) ให้คลิก Mirror to Display (การมิเรอร์ไปยังจอแสดงผล)

    หน้าจอแล็ปท็อปจะถูกมิเรอร์ลงในจอแสดงผล

 

รุ่นที่รองรับ

CP8601K, CP6501K, InstaShare 2

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?