เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

แนวทาง ESG: ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยโปรเจคเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร?

  • BenQ
  • 2024-03-20
แนวทาง ESG: ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยโปรเจคเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร?

 


เทรนด์ส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีบทบาทมากขึ้นในโลกธุรกิจ โดยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) จำนวนมากนำแนวคิดนี้มาใช้อย่างเต็มที่
และตั้งใจอย่างยิ่งเพื่อทำให้สถานที่ทำงานของตนประหยัดพลังงานมากขึ้น โปรเจคเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตั้งทั่วไปในสำนักงานสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการลดการใช้พลังงาน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตัดสินใจและบุคลากรด้านไอทีที่เลือกใช้โปรเจคเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเองจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้โปรเจคเตอร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และวิธีในการจัดการการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้นี้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโปรเจคเตอร์ได้มากกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก ซึ่งส่งผลให้สถานที่ทำงานมีความ smart มากขึ้น

อะไรทำให้โปรเจคเตอร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม?


ขั้นตอนแรกในกระบวนการที่จะอธิบายไว้ข้างต้นคือ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรเจคเตอร์นั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำถามนี้สามารถทำได้โดยการพิจารณา ใน 3 ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคเตอร์
ได้แก่ กระบวนการผลิต แหล่งกำเนิดแสง และคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน

 

กระบวนการผลิต


ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโปรเจคเตอร์ที่ถูกมองข้ามได้ง่ายคือกระบวนการผลิต ซึ่งหมายความว่าวิสัยทัศน์ในการสร้างสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโปรเจคเตอร์เริ่มต้นด้วยการเลือกโปรเจคเตอร์ที่มีกระบวนการผลิตที่ใช้ประโยชน์จากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในขณะเดียวกันก็ลดส่วนประกอบที่เป็นอันตรายหรือสิ้นเปลืองให้เหลือน้อยที่สุด หากจะหาโปรเจคเตอร์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดประเภทเหล่านี้ ผู้ซื้อควรมองหาการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นทางการและ/หรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น RoHS)

 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน


โปรเจคเตอร์ SSI ใหม่ ของ BenQ ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้พลาสติก
ในขณะเดียวกันขนาดของผลิตภัณฑ์ที่เล็กลงเมื่อเทียบกับรุ่นที่มีระดับความสว่างใกล้เคียงกันจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและการปล่อยก๊าซคาร์บอน

 

แหล่งกำเนิดแสง


สิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการประหยัดพลังงานของโปรเจคเตอร์คือแหล่งกำเนิดแสง
แม้ว่าการใช้พลังงานโดยรวมของโปรเจคเตอร์แหล่งกำเนิดแสงใหม่อาจไม่จำเป็นต้องต่ำกว่าของโปรเจคเตอร์ที่ใช้หลอดไฟ แต่เมื่อใช้งาน SmartEco ของ BenQ โปรเจคเตอร์ SSI สามารถประหยัดพลังงานได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับโปรเจคเตอร์ที่ใช้หลอดไฟ ข้อได้เปรียบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของโปรเจคเตอร์ SSI คือองค์ประกอบที่ปราศจากสารปรอท นอกจากนี้ แหล่งกำเนิดแสง SSI ยังมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนบ่อยครั้ง

 

คุณสมบัติประหยัดพลังงาน


สองแง่มุมก่อนหน้านี้เป็นศักยภาพของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโปรเจคเตอร์มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์
เฟิร์มแวร์ที่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าโปรเจคเตอร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ด้วยคุณสมบัติประหยัดพลังงาน เช่น SmartEco ของ BenQ ซึ่งช่วยให้โปรเจคเตอร์ BenQ สามารถปรับความสว่างของภาพที่ฉายโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ตามเนื้อหา โปรเจคเตอร์ยังสามารถลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุดให้เกินระดับการใช้พลังงานพื้นฐานได้

วิธีใช้โปรเจคเตอร์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


หลังจากตอบคำถามว่าโปรเจคเตอร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่
 องค์กรต่างๆ ยังสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโปรเจคเตอร์ให้เหลือน้อยที่สุดได้ด้วยการเลือกแนวทางปฏิบัติที่เพิ่มศักยภาพในการประหยัดพลังงานให้สูงสุด ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการสำหรับการใช้ระยะยาว ซึ่งเมื่อนำมาใช้แล้วจะช่วยลดการใช้พลังงานของโปรเจคเตอร์ได้มากขึ้น

 

เลือกความสว่างที่เหมาะสม


ความสว่างที่ต้องการจากโปรเจคเตอร์ควรถูกกำหนดมาจากสภาพแสงโดยรอบเสมอ
แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าในการตั้งค่าที่มีแสงสว่างเพียงพอ ความสว่างของโปรเจคเตอร์จะต้องได้รับการปรับระดับที่สูงขึ้น
แต่หลายคนลืมที่จะลดระดับความสว่างหากการตั้งค่านั้นมืดลง ทำให้เกิดการใช้พลังงานส่วนเกิน
แม้ว่าจะไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปรับระดับความสว่างของโปรเจคเตอร์ตามแสงโดยรอบจะช่วยปรับคุณภาพของภาพที่ฉายให้เหมาะสมที่สุดด้วยการป้องกันภาพที่สว่างเกินไปและ/หรือมีความอิ่มตัวมากเกินไป

 

ทำความสะอาดโปรเจคเตอร์อย่างสม่ำเสมอ


แนวทางปฏิบัติที่มักถูกละเลยมากที่สุดประการหนึ่งซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรเจคเตอร์
และศักยภาพในการประหยัดพลังงานได้ คือการทำความสะอาดฝุ่นและอนุภาคจากเลนส์และแชสซีของโปรเจคเตอร์เป็นประจำ ไม่ว่าโปรเจคเตอร์ประเภทใด (SSI หรือหลอดไฟ) การทำความสะอาดเป็นระยะจะช่วยให้โปรเจคเตอร์รักษาประสิทธิภาพและป้องกันความร้อนที่สูงเกินไป ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดการใช้พลังงานส่วนเกิน

 

ใช้โหมดประหยัดพลังงาน


ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โหมดประหยัดพลังงานช่วยให้โปรเจคเตอร์สามารถปลดล็อกศักยภาพในการประหยัดพลังงานได้เต็มที่...
ตราบเท่าที่เราใช้งานอยู่ โปรเจคเตอร์เกือบทั้งหมดในตลาดมีโหมดประหยัดพลังงานบางประเภทในตัว โดยบางรุ่นสามารถปรับแต่งได้
และอื่นๆ รวมถึงความสามารถอันชาญฉลาด (เช่นเดียวกับ SmartEco ของ BenQ) ดังนั้นการจดจำการเปิดใช้งานความสามารถดังกล่าวจึงควรอยู่ในแผนสำหรับสำนักงานที่ มีความตั้งใจที่จะเป็น green office

 

ให้ความสนใจกับสถานการณ์การใช้งาน


การทำให้โปรเจคเตอร์เย็นเป็นสิ่งสำคัญมากในการดูแลให้ประหยัดพลังงาน ดังนั้นจึงไม่ควรใช้โปรเจคเตอร์ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง
 และควรวางไว้ในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางหรืออยู่ใกล้กับช่องระบายความร้อน

 

วิธียืดอายุการใช้งานของโปรเจคเตอร์ให้สูงสุด


นอกเหนือจากการใช้พลังงานแล้ว การลดของเสียเป็นอีกแง่มุมที่สำคัญของความมุ่งมั่นในการสร้างสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นความสามารถในการรักษาและใช้โปรเจคเตอร์ให้เกินอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของสมการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
 เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ดำเนินการดังกล่าวได้ เรามีเคล็ดลับเพิ่มเติมบางประการที่จะช่วยให้โปรเจคเตอร์สามารถรักษาประสิทธิภาพไว้ได้เป็นระยะเวลานานขึ้น

 

ปล่อยให้ระบายความร้อนอย่างเหมาะสม


ความร้อนที่มากเกินไปไม่เพียงส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของโปรเจคเตอร์เท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนภายในในระยะยาว
ซึ่งส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง สำหรับผู้ที่ใช้โปรเจตเตอร์แบบหลอดไฟ ซึ่งหมายถึงการใช้ระยะเวลาอุ่นเครื่องและทำให้เย็นลง ในการเปิดและปิดโปรเจคเตอร์
 ยังชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่าโปรเจคเตอร์ SSI ไม่ต้องระวังถึงข้อดังกล่าว
มีคุณสมบัติการทำงานแบบทันที ความสามารถในการเปิด/ปิด ถือเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าในแง่ของการรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

เปลี่ยนแผ่นกรองเป็นประจำ / มองหาการออกแบบป้องกันฝุ่น


ตัวกรองอากาศบนโปรเจคเตอร์มีไว้เพื่อลดปริมาณฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อาจเข้าถึงชิ้นส่วนภายในและทำให้เกิดความเสียหาย
 ดังนั้นควรได้รับการเปลี่ยนโดยเจ้าหน้าที่ไอทีเป็นประจำเพื่อลดปัญหาและยืดอายุการใช้งานของโปรเจคเตอร์ให้สูงสุด ในทางกลับกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถมองหาโปรเจ็กเตอร์ที่มีการออกแบบป้องกันฝุ่นในตัวโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนการซื้อ เพื่อละทิ้งขั้นตอนการเปลี่ยนแผ่นกรองทั้งหมดพร้อมกัน

 

ลดการใช้มากเกินไป


เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ การใช้โปรเจคเตอร์มากเกินไปหรือเป็นเวลานานจะส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง
ดังนั้นองค์กรควรเตือนพนักงานให้ปิดโปรเจคเตอร์ทุกครั้งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจควรจำไว้ว่าโปรเจคเตอร์ SSI
มีแหล่งกำเนิดแสงที่ทนทานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดปรอทที่ใช้ในโปรเจคเตอร์แบบหลอดไฟ

 

สรุป

 


เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทต่างๆ สามารถดำเนินการขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ค้นหาตัวเลือกโปรเจคเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลือกโปรเจคเตอร์ SSI ที่มี next-gen SmartEco และบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ความสามารถนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกด้วย