เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ไขปัญหา: เร่งและอํานวยความสะดวกในการนําเสนอที่ Toyota France

  • BenQ
  • 2017-09-14
ไขปัญหา: เร่งและอํานวยความสะดวกในการนําเสนอที่ Toyota France

ภาพรวม

ปัญหา

Toyota France จำเป็นต้องอาศัยแบรนด์เพื่อจัดหาโซลูชันเทคโนโลยีให้แก่โรงงาน ซึ่งจะส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน และอํานวยความสะดวกในการประชุมประจําวันเพื่อการทํางานรูทีนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากขึ้น

โซลูชัน

Toyota France ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุมและจําเป็นต้องมีโซลูชันที่ใช้งานง่ายและใกล้ตัวมากขึ้น Toyota เลือกใช้โปรเจคเตอร์เครื่องเดียวและอุปกรณ์การนําเสนอแบบไร้สาย InstaShow™ สี่เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและผลิตภาพของพนักงาน

ผลลัพธ์

หลังจากการติดตั้ง Toyota France ได้แจ้งให้ BenQ ทราบว่าพนักงานพึงพอใจกับเทคโนโลยีมาก และสํานักงานจะติดต่อกับ Financial Toyota France เพื่อแจ้งเกี่ยวกับโซลูชันใหม่และวิธีการประหยัดเวลาในการประชุมและสามารถทํางานให้โรงงานนั้นได้เช่นกัน

ข้อมูลโดยสรุป

ปีที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

2017

 

ใช้โซลูชันของ BenQ

  • โปรเจคเตอร์สำหรับภาคธุรกิจ BenQ TH681
  • InstaShow™ WDC10

 

ภาคธุรกิจ

องค์กร

 

โปรเจ็กต์

รวมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์การนําเสนอแบบไร้สาย InstaShow™ ที่เสียบและใช้งานได้เลยไว้ด้วยกัน เพื่อการประชุมที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Toyota France ใช้ระบบการนําเสนอแบบไร้สาย BenQ InstaShow

ความท้าทาย

Toyota France มีการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจํา และโดยทั่วไป ต้องการพนักงานหลายคนเพื่อนําเสนอการคาดการณ์รายไตรมาส ตัวเลขคร่าว ๆ และสถิติ ผู้นําเสนอจะเปลี่ยนคนอยู่เสมอ และใช้วิธีการนําเสนอแบบเก่า ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลเส้นเดียวที่อาจพันกัน สั้นเกินไป หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ วิธีการนี้ทําให้กระบวนการที่ควรดําเนินไปอย่างราบรื่นต้องช้าลงและทําให้สูญเสียเงินลงทุน

เพื่อขจัดความด้อยประสิทธิภาพของการประชุม Toyota France จึงได้แสวงหาโซลูชันทางเทคโนโลยีที่จะปรับปรุงกระบวนการประชุมให้ดีขึ้น การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นระหว่างผู้นําเสนอแต่ละคน และเร่งการประชุมเพื่อประหยัดเวลาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทําให้ห้องประชุมว่างสําหรับใช้ปฏิบัติงานอื่น ๆ นอกจากนี้ ภาพขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูงจําเป็นต้องเป็นจุดสนใจของการประชุม และโปรเจคเตอร์จะต้องสามารถตอบสนองคอมพิวเตอร์ของผู้นําเสนอได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชัน

โซลูชันสองรายการของ BenQ ได้รับเลือกเพื่ออํานวยความสะดวกและเร่งการประชุม เพื่อการนําเสนอที่ไม่ยุ่งยาก Toyota France ได้เลือกปุ่มเดียวของ InstaShow™ WDC10 เพื่อเริ่มเปิดการทำงานของอุปกรณ์การนําเสนอ Full HD แบบไร้สาย โซลูชันที่ใช้งานง่ายนี้ไม่จําเป็นต้องตั้งค่าหรือบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ และอนุญาตให้ผู้นําเสนอ 16 คนสามารถเริ่มงานนําเสนอได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว พวกเขาไม่จําเป็นต้องอาศัยการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลอีกต่อไป

เพื่ออํานวยความสะดวกในการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Toyota France ได้เลือกโปรเจคเตอร์ TH681 เพื่อนําเสนอภาพเดี่ยวขนาดใหญ่ในหน้าจอโปรเจ็คเตอร์ ความละเอียดระดับ Premium Full HD 1080p ให้ภาพที่คมชัดและทําให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่กราฟ อัตราส่วน และตัวเลขขนาดเล็กจะสามารถอ่านออกได้ง่าย เทคโนโลยี Power Saving SmartEco หมายความว่าโปรเจคเตอร์สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 70% ด้วยการตั้งค่าความสว่างที่หลากหลาย ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดภาพและลดความต้องการด้านการบํารุงรักษา

InstaShow มอบประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ต้องใช้สายเคเบิลเพื่อการนําเสนอของคุณ

ผลลัพธ์

Toyota แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอย่างแท้จริง โซลูชัน BenQ ที่ได้รับเลือกนี้ได้ส่งเสริมการทํางานร่วมกันของทีม การประชุมที่สะดวก และขั้นตอนการนําเสนอโดยรวมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่มีการประชุมที่ต้องเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัญหาเทคโนโลยีพื้นฐานอีกต่อไป สํานักงานแห่งนี้ได้พบกับโซลูชันที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งบริษัทก็ได้แบ่งปันประสบการณ์นี้กับสาขาย่อยในเครือคือ Financial Toyota France เพื่อส่งเสริมให้นําอุปกรณ์การนําเสนอแบบไร้สายของ InstaShow™ WDC10 และโปรเจคเตอร์ TH681 มาใช้ในสถานประกอบการของบริษัท

Toyota France ใช้ InstaShow เพื่อการนําเสนอแบบไร้สายที่ง่ายและไม่ต้องใช้สายเคเบิล