เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เลนส์หลายชนิดสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย


  • เลนส์ออปติคัลมีวางจำหน่ายถึง 7 แบบ ตั้งแต่เลนส์ฉายภาพระยะใกล้ไปจนถึงเลนส์ฉายภาพระยะไกล เพื่อรองรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เลนส์แก้วทั้งหมดเหล่านี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ช่วยขจัดความคลาดเคลื่อนของสีและปัญหาสีซีดจางเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเลือกการติดตั้งและเค้าโครงการฉายภาพด้วยปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ปัจจุบัน การเปลี่ยนเลนส์เป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยแล้ว
Special Promotion
    เลนส์หลายชนิดสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย
    • เลนส์ออปติคัลมีวางจำหน่ายถึง 7 แบบ ตั้งแต่เลนส์ฉายภาพระยะใกล้ไปจนถึงเลนส์ฉายภาพระยะไกล เพื่อรองรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เลนส์แก้วทั้งหมดเหล่านี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ช่วยขจัดความคลาดเคลื่อนของสีและปัญหาสีซีดจางเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเลือกการติดตั้งและเค้าโครงการฉายภาพด้วยปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ปัจจุบัน การเปลี่ยนเลนส์เป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยแล้ว
    Special Promotion
      close-button