เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เลนส์ออปติคัล- 5 เลนส์


 • เลนส์ออปติคัลมีวางจำหน่ายถึง 5 แบบ ตั้งแต่เลนส์ฉายภาพระยะใกล้ไปจนถึงเลนส์ฉายภาพระยะไกลที่ทำจากกระจก เพื่อรองรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เลนส์กระจกทั้งหมดที่ผลิตในญี่ปุ่นจะช่วยลดความผิดเพี้ยนของสีและแสงแฟลร์ เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุด การกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวทําให้การเปลี่ยนเลนส์เป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย ถือเป็นการเพิ่มตัวเลือกการติดตั้งและเค้าโครงการฉายภาพ
Special Promotion
  เลนส์ออปติคัล- 5 เลนส์
  • เลนส์ออปติคัลมีวางจำหน่ายถึง 5 แบบ ตั้งแต่เลนส์ฉายภาพระยะใกล้ไปจนถึงเลนส์ฉายภาพระยะไกลที่ทำจากกระจก เพื่อรองรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เลนส์กระจกทั้งหมดที่ผลิตในญี่ปุ่นจะช่วยลดความผิดเพี้ยนของสีและแสงแฟลร์ เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุด การกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวทําให้การเปลี่ยนเลนส์เป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย ถือเป็นการเพิ่มตัวเลือกการติดตั้งและเค้าโครงการฉายภาพ
  Special Promotion
   close-button

   เลนส์ Wide Fix - LS2ST3

   ความละเอียด 1920 x 1080 Full HD เพื่อภาพที่คมชัด

   เลนส์ออปติคัลมีวางจำหน่ายถึง 7 แบบ ตั้งแต่เลนส์ฉายภาพระยะใกล้ไปจนถึงเลนส์ฉายภาพระยะไกล ซึ่งทำจากกระจกเพื่อการโฟกัสที่ดียิ่งขึ้นและมีช่องรับแสงขนาดใหญ่เพื่อให้ภาพมีความสว่างมากขึ้น เพื่อรองรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เลนส์ทั้งหมดผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อคุณภาพสูงสุด อัตราส่วนการซูม: อัตราการฉายภาพระยะเดียว: อัตราการฉายภาพ 0.8 (PX9210): 0.77 (PU9220) คลิกที่นี่เพื่อทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์เพื่อการติดตั้งที่มีความสว่างสูงระดับมืออาชีพ

   เลนส์ย่อ/ขยายมุมกว้าง (Wide Zoom) - LS2ST1

   เลนส์ออปติคัลมีวางจำหน่ายถึง 7 แบบ ตั้งแต่เลนส์ฉายภาพระยะใกล้ไปจนถึงเลนส์ฉายภาพระยะไกล ซึ่งทำจากกระจกเพื่อการโฟกัสที่ดียิ่งขึ้นและมีช่องรับแสงขนาดใหญ่เพื่อให้ภาพมีความสว่างมากขึ้น เพื่อรองรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เลนส์ทั้งหมดผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อคุณภาพสูงสุด อัตราส่วนการซูม: อัตราการฉายภาพ 1.18:1: อัตราการฉายภาพ 1.14-1.34 (PX9210): 1.1-1.3 (PU9220) คลิกที่นี่เพื่อทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์เพื่อการติดตั้งที่มีความสว่างสูงระดับมืออาชีพ

   เลนส์ออปติคัลของ BenQ – เลนส์กึ่งยาว (Semi Long)

   เลนส์ออปติคัลมีวางจำหน่ายถึง 7 แบบ ตั้งแต่เลนส์ฉายภาพระยะใกล้ไปจนถึงเลนส์ฉายภาพระยะไกล ซึ่งทำจากกระจกเพื่อการโฟกัสที่ดียิ่งขึ้นและมีช่องรับแสงขนาดใหญ่เพื่อให้ภาพมีความสว่างมากขึ้น เพื่อรองรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เลนส์ทั้งหมดผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อคุณภาพสูงสุด อัตราส่วนการซูม: อัตราการฉายภาพ 1.5:1: อัตราการฉายภาพ 2.0~3.0 (PX9210): 1.93~2.9 (PU9220) คลิกที่นี่เพื่อทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์เพื่อการติดตั้งที่มีความสว่างสูงระดับมืออาชีพ

   เลนส์ซูมยาว (Long Zoom) 1 - LS2LT2

   ความละเอียด 1920 x 1080 Full HD เพื่อภาพที่คมชัด

   ความละเอียด 1920 x 1080 Full HD เพื่อภาพที่คมชัด "เลนส์ออปติคัลมีวางจำหน่ายถึง 7 แบบ ตั้งแต่เลนส์ฉายภาพระยะใกล้ไปจนถึงเลนส์ฉายภาพระยะไกล ซึ่งทำจากกระจกเพื่อการโฟกัสที่ดียิ่งขึ้นและมีช่องรับแสงขนาดใหญ่เพื่อให้ภาพมีความสว่างมากขึ้น เพื่อรองรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เลนส์ทั้งหมดผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อคุณภาพสูงสุด อัตราส่วนการซูม: อัตราการฉายภาพ 1.67:1: อัตราการฉายภาพ 3.11 ~ 5.18 (PX9210): 3.0~5.0 (PU9220) คลิกที่นี่เพื่อทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์เพื่อการติดตั้งที่มีความสว่างสูงระดับมืออาชีพ"