เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โซลูชัน Ultimate Player Box สําหรับแอปพลิเคชัน X-Sign|DEY01


  • BenQ DEY01 เป็นกล่องเครื่องเล่น Android 6.0 ที่เข้ากันได้กับเครื่องเล่นคอนเทนต์ BenQ X-sign 2.0 โดยรองรับแหล่งสัญญาณ 4k UHD และ WiFi IEEE 802.11 b/g/n ac 2.4G 5.8G ที่มี Quad Core ARM Cortex A53 @2GHz & Mali 450 GPU @ 750MHz+(DVFS)
Special Promotion
    โซลูชัน Ultimate Player Box สําหรับแอปพลิเคชัน X-Sign|DEY01
    • BenQ DEY01 เป็นกล่องเครื่องเล่น Android 6.0 ที่เข้ากันได้กับเครื่องเล่นคอนเทนต์ BenQ X-sign 2.0 โดยรองรับแหล่งสัญญาณ 4k UHD และ WiFi IEEE 802.11 b/g/n ac 2.4G 5.8G ที่มี Quad Core ARM Cortex A53 @2GHz & Mali 450 GPU @ 750MHz+(DVFS)
    Special Promotion
      close-button