Máy chiếu / Phụ kiện máy chiếu / Long zoom-LS2LT2

LONG ZOOM LENS LS2LT2


Save

Bạn cũng có thể mua tại đây
Tìm cửa hàng
Long Zoom 1 Lens - LS2LT2

Để hỗ trợ cài đặt và hiệu năng tối ưu của máy chiếu trong các môi trường khác nhau, chúng tôi có năm loại ống kính quang học từ ống kính cự ly gần đến cự ly xa. Những linh kiện quang học này loại bỏ hiện tượng sắc sai và flare (lóe sáng) màu để đạt được chất lượng hình ảnh tốt nhất. Rất nhiều lựa chọn tùy chọn cài đặt và bố cục trình chiếu với thao tác một nút nhanh đơn giản và an toàn.

Zoom Ratio (Tỷ lệ thu phóng): 1,4:1

Throw Ratio (Tỷ lệ Cự ly đặt máy): 3,0-5,0 (W8000)

Compatibility (Khả năng tương thích)

TOP