You are being redirected to .

Luôn đồng hành cùng Bạn

Phiền bạn trả lời các câu hỏi sau, chúng tôi sẽ giúp bạn sớm tìm ra hướng giải quyết vấn đề.

Lựa chọn phân loại câu hỏi
  • Mua bán

  • Hỗ trợ Kỹ thuật

  • Sửa chữa và Bảo hành

  • Vấn đề chung


loading-icon

Thông tin sản phẩm của bạn

*
*
*
*

Yêu cầu bảo hành cần xuất trình giấy chứng nhận mua hàng hợp lệ. Nếu khách hàng không có bằng chứng mua hàng thì hạn bảo hành tính từ ngày sản xuất sản phẩm. Nếu xác nhận sản phẩm đã quá hạn bảo hành, BenQ vẫn có thể nhận sửa chữa với các khoản chi phí phát sinh đi kèm.

upload Created using Figma Tải lên

Toplam dosya boyutu: 4 MB'den küçük. Kabul edilen dosya türleri: TXT, PDF, JPG, PNG, MP4, GIF, MOV

upload Created using Figma Tải lên

Nếu bạn đã báo cáo vấn đề với bộ phận hỗ trợ khách hàng của BenQ, xin vui lòng nhập mã số RMA cho vấn đề đó tại đây.


Dữ liệu khách hàng
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Gửi tới địa chỉ
*
*
*
*

After you submit this form and your inquiry has been registered, our system will automatically send a confirmation e-mail with an inquiry case number. If you don’t receive our mail, please check your junk mail. In any follow-up emails regarding this inquiry please ensure that the case number is kept in the email subject. Please note that there is no automatic reply after submitting a Purchase or Sales request, but our sales representative will contact you shortly. By submitting this inquiry, you represent and warrant that you are the lawful owner of the information provided, or you have the authority to provide the information on behalf of another person. If you would like details of BenQ’s privacy policy and how we protect your personal data, please visit BenQ Privacy Policy.

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn có quyền kiểm soát đối với thông tin của chính mình. Nếu bạn muốn xóa thông tin khỏi hệ thống của chúng tôi hoặc muốn có một bản sao những thông tin mà bạn đã cung cấp, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ.

loading-icon

Thông tin sản phẩm của bạn

*
*
*
*

Toplam dosya boyutu: 4 MB'den küçük. Kabul edilen dosya türleri: TXT, PDF, JPG, PNG, MP4, GIF, MOV

upload Created using Figma Tải lên

Dữ liệu khách hàng
*
*
*
*
*
*

After you submit this form and your inquiry has been registered, our system will automatically send a confirmation e-mail with an inquiry case number. If you don’t receive our mail, please check your junk mail. In any follow-up emails regarding this inquiry please ensure that the case number is kept in the email subject. Please note that there is no automatic reply after submitting a Purchase or Sales request, but our sales representative will contact you shortly. By submitting this inquiry, you represent and warrant that you are the lawful owner of the information provided, or you have the authority to provide the information on behalf of another person. If you would like details of BenQ’s privacy policy and how we protect your personal data, please visit BenQ Privacy Policy.

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn có quyền kiểm soát đối với thông tin của chính mình. Nếu bạn muốn xóa thông tin khỏi hệ thống của chúng tôi hoặc muốn có một bản sao những thông tin mà bạn đã cung cấp, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ.

loading-icon

Thông tin sản phẩm của bạn

*
*
*

Dữ liệu khách hàng
*
*
*
*
*
Gửi tới địa chỉ
*
*
*
*

After you submit this form and your inquiry has been registered, our system will automatically send a confirmation e-mail with an inquiry case number. If you don’t receive our mail, please check your junk mail. In any follow-up emails regarding this inquiry please ensure that the case number is kept in the email subject. Please note that there is no automatic reply after submitting a Purchase or Sales request, but our sales representative will contact you shortly. By submitting this inquiry, you represent and warrant that you are the lawful owner of the information provided, or you have the authority to provide the information on behalf of another person. If you would like details of BenQ’s privacy policy and how we protect your personal data, please visit BenQ Privacy Policy.

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn có quyền kiểm soát đối với thông tin của chính mình. Nếu bạn muốn xóa thông tin khỏi hệ thống của chúng tôi hoặc muốn có một bản sao những thông tin mà bạn đã cung cấp, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ.

loading-icon

Thông tin sản phẩm của bạn

*
*
*

Toplam dosya boyutu: 4 MB'den küçük. Kabul edilen dosya türleri: TXT, PDF, JPG, PNG, MP4, GIF, MOV

upload Created using Figma Tải lên

Dữ liệu khách hàng
*
*
*
*
*
*
Gửi tới địa chỉ
*
*
*
*

After you submit this form and your inquiry has been registered, our system will automatically send a confirmation e-mail with an inquiry case number. If you don’t receive our mail, please check your junk mail. In any follow-up emails regarding this inquiry please ensure that the case number is kept in the email subject. Please note that there is no automatic reply after submitting a Purchase or Sales request, but our sales representative will contact you shortly. By submitting this inquiry, you represent and warrant that you are the lawful owner of the information provided, or you have the authority to provide the information on behalf of another person. If you would like details of BenQ’s privacy policy and how we protect your personal data, please visit BenQ Privacy Policy.

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn có quyền kiểm soát đối với thông tin của chính mình. Nếu bạn muốn xóa thông tin khỏi hệ thống của chúng tôi hoặc muốn có một bản sao những thông tin mà bạn đã cung cấp, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ.

loading-icon

Thông tin sản phẩm của bạn

If you have any questions or requests concerning your purchase in the BenQ shop, please fill in the below information.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Gửi tới địa chỉ
*
*
*
*
*
*

Yêu cầu bảo hành cần xuất trình giấy chứng nhận mua hàng hợp lệ. Nếu khách hàng không có bằng chứng mua hàng thì hạn bảo hành tính từ ngày sản xuất sản phẩm. Nếu xác nhận sản phẩm đã quá hạn bảo hành, BenQ vẫn có thể nhận sửa chữa với các khoản chi phí phát sinh đi kèm.

upload Created using Figma Tải lên

Toplam dosya boyutu: 4 MB'den küçük. Kabul edilen dosya türleri: TXT, PDF, JPG, PNG, MP4, GIF, MOV

upload Created using Figma Tải lên

Nếu bạn đã báo cáo vấn đề với bộ phận hỗ trợ khách hàng của BenQ, xin vui lòng nhập mã số RMA cho vấn đề đó tại đây.


Dữ liệu khách hàng
*
*
*
*
*
*

After you submit this form and your inquiry has been registered, our system will automatically send a confirmation e-mail with an inquiry case number. If you don’t receive our mail, please check your junk mail. In any follow-up emails regarding this inquiry please ensure that the case number is kept in the email subject. Please note that there is no automatic reply after submitting a Purchase or Sales request, but our sales representative will contact you shortly. By submitting this inquiry, you represent and warrant that you are the lawful owner of the information provided, or you have the authority to provide the information on behalf of another person. If you would like details of BenQ’s privacy policy and how we protect your personal data, please visit BenQ Privacy Policy.

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn có quyền kiểm soát đối với thông tin của chính mình. Nếu bạn muốn xóa thông tin khỏi hệ thống của chúng tôi hoặc muốn có một bản sao những thông tin mà bạn đã cung cấp, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ.