Liên hệ BenQ trên toàn cầu

Liên hệ BenQ trên toàn cầu

Liên hệ văn phòng tại địa phương của bạn:

  Main BenQ office

 • BenQ Corporation

  12 Jihu Road, Neihu, Taipei 114, Taiwan

  Tel : +886-2-2727-8899

  Fax : +886-2-2656-2438

 • BenQ (Shanghai) Co., Ltd.

  207 Songhong Road, Changning District, Shanghai,China

  Tel : +86-512-68078800


 • BenQ Europe B.V.

  Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, The Netherlands

  Tel : +31-88-888-9200

  Fax : +31-88-888-9299

 • BenQ America Corp.

  5741 Legacy Dr #210, Plano, TX 75024, USA

  Tel : 888-818-5888

  Fax : +1-214-473-9998

 • BenQ Latin America Corp.

  8200 NW 33 Street, Suite 301 Miami, FL 33122, USA

  Tel : +1-305-4211200

  Fax : +1-305-4211201