ราคา จำนวน

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

ดูทั้งหมด

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

TK850i

Warranty

ข้อมูลการรับประกันโปรเจคเตอร์ (Projector)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

blank

 1. BenQ ประเทศไทยขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือการผลิตภายใต้การใช้งานทั่วไปตลอดช่วงระยะการรับประกัน และจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ใกล้เคียง โดยผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยน อาจจะเป็นของใหม่ ผลิตซ้ำ หรือได้เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ได้รับการปรับสภาพ


 2. สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการรับประกันนี้ ผลิตภัณฑ์คือ

  ก. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย หรือ ผลิตในนามของ BenQ และมีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง


  ข. มีการติดเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่ BenQ หรือ BENQ เป็นเจ้าของ 

  ค. จัดจำหน่ายหรือขายโดยผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ค้าปลีกของ BenQ 
 3. การรับประกันคุณภาพไม่สามารถนำมาใช้ข้ามภูมิภาคหรือประเทศได้ ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้ออย่างถูกต้องในประเทศมาเลเซียไม่ว่าจะซื้อผ่านช่องทางใดก็ตามจะไม่ได้รับบริการรับประกันในประเทศอินโดนีเซีย 


 4. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจากบุคคลที่สาม (Third-party) ที่ถูกรวมไว้ในแพ็กเกจ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขนิยามผลิตภัณฑ์ของ BenQ จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้


 5. ผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกันในแต่ละประเทศ อาจมีนโยบายการรับประกันที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะของการออกแบบ การผลิต และการใช้งานที่ได้คาดหมายเอาไว้


 6. การรับประกันนี้ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกเท่านั้น


 7. ในระยะเวลาการรับประกันตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง BenQ จะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องด้วยชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เทียบเท่ากับชิ้นส่วนใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


 8. ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไดรเวอร์ หรือแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามหรือ การใช้งานหรือปรากฏการณ์ผิดปกติใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม (Third-party) ไม่ถือเป็นข้อบกพร่องของตัวผลิตภัณฑ์

 9. การรับประกันจะถือเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ หากสินค้านั้นถูกพิจารณาว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 10. BenQ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หลักฐานการซื้อ

blank

 1. หลักฐานการซื้อ หรือที่เรียกว่าใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ บัตรรับประกัน เลขที่การสั่งซื้อ หรือจดหมายหรือหนังสือรับรองการซื้อที่ BenQ ออกให้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์

 2. หลักฐานการซื้อฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลที่ถูกพิมพ์เอาไว้อย่างชัดเจนและสามารถบ่งชี้ได้ง่าย ประกอบด้วย


  ก. ชื่อของร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต 

  ข. วันที่ซื้อ หรือที่เรียกกันว่าวันที่ออกใบแจ้งหนี้ หรือวันที่ออกเอกสาร 

  ค. คำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อแบรนด์ BenQ คำอธิบายที่เกี่ยวข้อง รุ่นผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

  ง. ไม่ถูกดัดแปลง แก้ไข มีตำหนิ หรือขาดหายไปบางส่วน

ตลาดออนไลน์ อี-คอมเมิร์ซ และผลิตภัณฑ์มือสอง

blank

ผลิตภัณฑ์ของ BenQ ถูกจำหน่ายผ่านเครือข่ายของผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันโดย BenQ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ยังมีผู้ขายที่สามารถรับผลิตภัณฑ์ของ BenQ จากแหล่งอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก BenQ อยู่    
 
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ หรือไม่แน่ใจว่าผู้ขายได้รับอนุญาตจาก BenQ หรือไม่ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา  
 

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบุคคล ร้าน หรือช่องทางดังต่อไปนี้ อาจไม่ได้รับการรับประกัน


 1. ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 2. ผลิตภัณฑ์มือสอง รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ eBay, Craigslist, ฟอรัมสาธารณะและฟอรัมส่วนตัว

 

ระยะเวลาการรับประกัน

blank

 

การรับประกันเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่พิมพ์อยู่บนหลักฐานการซื้อโดยลูกค้ารายแรก

ผลิตภัณฑ์อาจถูกจำแนกตามหมวด กลุ่มผลิตภัณฑ์ และอาจถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วนสำคัญและอุปกรณ์เสริม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนสำคัญ และอุปกรณ์เสริม แต่ละตัวอาจจะมีระยะเวลาและนโยบายการรับประกันตามกลุ่มที่แตกต่างกัน
For other regions, please choose respective regional website at BenQ.com.

 

Projector model/type Warranty Light source * Note
Lamp based light source 3 ปี 12 เดือน / 1,000 ชั่วโมง
LED based light source 3 ปี 12 เดือน
Laser based light source (Model name starts with LU785, LX785 LU960UST, LU960, LU960ST LU9715, LU9915, LU9235, LU9245, LU9255, LX9215) 3 ปี 30,000 ชั่วโมง
Laser based light source (Model name starts with LK936ST, LU935(ST), LX730, LH710, LU710, LX710 LU930, LH930, LU950, LU951ST, LK970, LK990, L6000) 3 ปี 20,000 ชั่วโมง
Laser based light source (Model name starts with L*720, L*770, L*820, L*890, * denotes any alphabetic character) 3 ปี 10,000 ชั่วโมง

 

*ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานขั้นต่ำของหลอดไฟหรือระยะเวลาการรับประกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการใช้งานของหลอดไฟ โปรดไปที่ Projector Light Source and Equivalent Lamp or Light Source Usage Hour

หมายเหตุ: GV1 และ GS2 รับประกัน 2 ปี 

 

Projector accessories Warranty Note
Optional lens 12 เดือน
Lamp (separately purchased) 3 เดือน
Remote control 3 เดือน
Removable battery kit 3 เดือน
USB WiFi Dongle 12 เดือน
Interactive kits Warranty Note
PointWrite module (PW series) 6 เดือน
PointWrite Touch module (PT series) 6 เดือน Dummy pen ไม่อยู่ในประกัน
PointWrite pen 3 เดือน Pen tip ไม่อยู่ในประกัน
Wireless streaming devices Warranty Note
QCast wireless dongle (QP series) 1 ปี
Wireless Full HD Kit (WDP series) 1 ปี

   

อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ รวมถึง สายเคเบิลอินพุต/ส่งสัญญาณ สายเคเบิลยูเอสบีและสายชาร์จ หรือชิ้นส่วนอื่นใดที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะเจาะจงในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีการรับประกัน.

การทำความสะอาดโปรเจคเตอร์และการบำรุงรักษาทั่วไป

blank

หลอดไฟภายในตัวโปรเจ็กเตอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงหลักที่มีหน้าที่ในการฉายภาพที่มีความสว่างสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของหลอดไฟ (Lamp / LED / Laser) ความร้อนของหลอดไฟแต่ละชนิดเป็นไปตามความสว่างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตที่เพิ่มเข้ามามากขึ้น ตัวอย่างเช่น หลอดไฟทั่วไปสามารถมีอุณหภูมิสูงถึง 300 องศาเซลเซียส

เพื่อให้แน่ใจว่าโปรเจ็คเตอร์ไม่ร้อนเกินไป การทำให้โปรเจ็กเตอร์เย็นลงส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้พัดลมอย่างน้อยหนึ่งตัวภายในโปรเจ็กเตอร์เพื่อดึงอากาศเย็นและระบายอากาศอุ่นออกสู่ภายนอก ซึ่งการไหลเวียนของอากาศเพื่อระบายความร้อนจะทำให้เกิดการสะสมฝุ่นละอองและอนุภาคอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
 

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบหลังจากใช้งานโปรเจคเตอร์เป็นเวลานาน การสะสมตัวของฝุ่นสามารถขัดขวางการไหลเวียนของอากาศและทำให้อุณภูมิภายในโปรเจคเตอร์เกิดความร้อนได้ง่ายมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย โปรเจ็คเตอร์สามารถปิดโดยอัตโนมัติหรือหลีกเลี่ยงการเปิดโดยสิ้นเชิงหากโปรเจ็คเตอร์ตรวจพบความร้อนสูงเกินไป อาการอื่นๆที่พบเมื่อมี่ฝุ่นมากได้แก่ สีซีดจางหรือการฉายภาพไม่ชัดเจน
 

ฝุ่นจะสะสมได้เร็วเพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงานและการตั้งค่าของโปรเจ็คเตอร์ BenQแนะนำให้ทำความสะอาดโปรเจคเตอร์อย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องดูดฝุ่นจากภายนอกรอบๆ บริเวณช่องระบายอากาศ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดโปรเจ็คเตอร์เมื่อชั่วโมงการทำงานของหลอดไฟถึง 50% ของอายุการใช้งานหลอดไฟทั้งหมด
 

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงโปรเจ็คเตอร์โดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก BenQ อาจมีการคิดค่าบริการขึ้นอยู่กับสถานะการรับประกันและสภาพที่แท้จริงของโปรเจคเตอร์
 

 

Projector Light Source and Equivalent Lamp or Light Source Usage Hour 

blank

แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในการใช้โปรเจ็กเตอร์ BenQ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหลอด LED หรือเลเซอร์ ล้วนเป็นชิ้นส่วนที่ใช้แล้วหมดไป หรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนตามกาลเวลา (Consumable Parts) ให้ยึดตามค่าอายุการใช้งานของหลอดไฟที่ระบุไว้ตามตารางด้านบน 
 
เป็นปรากฏการณ์ปกติสำหรับแหล่งกำเนิดแสงของโปรเจ็คเตอร์ที่จะลดความสว่างเมื่อเวลาผ่านไป หากประสิทธิภาพของหลอดไฟไม่เป็นไปตามชั่วโมงหลอดไฟขั้นต่ำตามที่ระบุในสเปคสินค้า จะถือว่าหลอดไฟมีข้อบกพร่องและสามารถเคลมได้ในบริการรับประกันสินค้าของ BenQ
 

มีการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อตัดสินค่าความสว่างของหลอดไฟหรืออายุการใช้งานของหลอดไฟอย่างถูกต้อง BenQ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันสำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหลอดไฟ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั่วโมงหลอดไฟหรือแหล่งกำเนิดแสง การจัดการ การบำรุงรักษา และการยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟและโปรเจ็คเตอร์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ BenQ ของคุณ

 

ขั้นตอนการรับประกัน

blank

 1. กรุณาติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทาง BenQ โดยตรงเพื่อเริ่มกระบวนการให้บริการรับประกัน หรือติดต่อ Line @BenQCare 

 2. แสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง โดยการรับประกันจะพิจารณาจากวันที่ซื้อสินค้าโดยลูกค้ารายแรก เพียงแสดงหลักฐานใบเสร็จ หรือเลขที่การสั่งซื้อสิ้นค้าออนไลน์ 
 3. BenQ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นสิ้นสุดการรับประกัน หรือ ปฏิเสธการรับประกันโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องได้
 4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BenQ Thailand 

 

ผลิตภัณฑ์เสียทันทีเมื่อมาถึง

blank

 1. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานของรุ่นผลิตภัณฑ์ มีข้อบกพร่องแฝง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือขอบเขตตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้ภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินนับตั้งแต่วันที่ได้แสดงอยู่บนหลักฐานการซื้อ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสียทันที่เมื่อมาถึง (Dead on Arrival หรือ DOA)

 2. เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่เสียทันทีเมื่อมาถึง หรือ DOA

  ก. มีหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยลูกค้ารายแรก

  ข. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์การเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสียทันทีเมื่อมาถึง โดย BenQ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตโดย BenQ ภายในระยะเวลา DOA

  ค. หมายเลขซีเรียลบนบรรจุภัณฑ์ตรงกับหมายเลขซีเรียลบนตัวผลิตภัณฑ์ และ

  ง. ผลิตภัณฑ์จะต้องมีบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม อุปกรณ์เสริม และผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สามที่ถูกรวมไว้ในแพ็กเกจทั้งหมด และ

  จ. ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขสิ้นสุดการรับประกัน

 3. หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง BenQ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสถานะผลิตภัณฑ์ที่เสียทันทีเมื่อมาถึง และใช้บริการรับประกันมาตรฐาน หรือ บริการกรณีสิ้นสุดการรับประกัน กับตัวผลิตภัณฑ์แทน

การสิ้นสุดการรับประกัน

blankผลิตภัณฑ์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันเมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก. เลยระยะเวลาการรับประกัน โดยดูจากหลักฐานการซื้อของลูกค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จ เลขที่การสั่งซื้อ ที่ระบุวันที่ซื้อ


ข. ของปลอม


ค. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำเข้าจากประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการรับประกันสินค้า


ง. หมายเลขซีเรียลบนฉลากไม่ชัดเจน ถูกแก้ไข เสียหาย ถูกลบออก


จ. ฉลากซีลรับประกันถูกแก้ไข เสียหาย ถูกแกะออก


ฉ. การสึกหลอ

ช. ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากเหนือจากสเปก ความสามารถ หรือวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ซ. ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า

ฌ. อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัด ความชื้น หรือสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาหรือใช้งานผลิตภัณฑ์

ญ. การกัดกร่อนจากการปฏิกิริยาเคมีหรือไฟฟ้าเคมีกับสภาพแวดล้อม เช่น น้ำทะเล (เกลือในอากาศ) ความชื้น เหงื่อ แบคทีเรีย น้ำยาทำความสะอาดบ้าน สภาพอากาศที่รุนแรง 

ฎ. การทำงานที่ไม่ถูกต้องอันเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจากบุคคลที่สาม แหล่งภาพที่ถูกเชื่อมต่อ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ก เครื่องเล่นสื่อ (ทั้งแบบแผ่นดิสก์และแบบสื่อบันทึกข้อมูล) หรือ กล่องรับสัญญาณ

ฏ. ข้อบกพร่องหรือการทำงานที่ผิดพลาดอันเกิดจากความเสียหายที่เป็นผลมาจากการดูแลที่ไม่เหมาะสม การละเลย การใช้งานในทางที่ผิด หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ต่างไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้งาน

ฐ. ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ทราย น้ำ หรือ แบตเตอรี่รั่วซึม

ฑ. ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งในทุกรูปแบบ บริการรับส่งพัสดุ หรือไปรษณีย์

ฒ. ความเสียหายอันเกิดจากการปรับแต่งหรือการให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ BenQ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก BenQ

ณ. ไม่รับประกันอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมถึงแบตเตอรี่ ที่ชาร์จ อะแดปเตอร์ สายเคเบิล (ทุกรูปแบบ)

ด. การสูญเสียข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ อันเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาด หรือ การซ่อมผลิตภัณฑ์นี้

 

 

 

การจำกัดความรับผิดชอบ

blank

BenQ ขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสภาพทางการค้า หรือ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ เว้นเสียแต่ได้ระบุเอาไว้ในเงื่อนไขการรับประกันนี้
 

การรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่อาจถูกกำหนดโดยกฎหมาย จะถูกจำกัดอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัดนี้ ไม่ว่าในกรณีใด BenQ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรืออันเป็นผลมาจากเหตุต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียธุรกิจ กำไร ข้อมูลหรือการใช้งาน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้การปฏิบัติตามสัญญา หรือ ละเมิด หรือ ภายใต้การรับประกัน ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าทาง BenQ จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียดายดังกล่างแล้วก็ตาม  
 

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาง BenQ ยังต้องรับผิดชอบต่อท่านในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายการรับประกันนี้ ความรับผิดชอบของ BenQ จะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ท่านได้ชำระตามหลักฐานการซื้อจาก BenQ หรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจาก BenQ สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น 

TOP