วิธีดูซีเรียลของเครื่อง

โปรเจคเตอร์

1. ซีเรียลจะระบุบนสติกเกอร์ที่ใต้เครื่อง

2. ซีเรียลจะมี 13 หลัก

จอแอลซีดี

1.ซีเรียลจะระบุบนสติกเกอร์ ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

2.ซีเรียลจะมี 13 หลัก

TOP