วิธีดูซีเรียลของเครื่อง

โปรเจคเตอร์

1. ซีเรียลจะระบุบนสติกเกอร์ที่ใต้เครื่อง

2. ซีเรียลจะมี 13 หลัก

จอมอนิเตอร์

1.ซีเรียลจะระบุบนสติกเกอร์ ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง หรือใต้จอเครื่อง

2.ซีเรียลจะมี 13 หลัก

BenQ LCD Monitor EW2480 Serial Number

ScreenBar

1. ค้นหาฉลากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังขวาของตัว ScreenBar

2.ซีเรียลจะมี 13 หลัก

Find BenQ Screen Bar Serial Number
TOP