ทำไม treVoloA ถึงไม่สามารถเล่นเพลงจาก USB ได้

09-27-2018

ท่านต้องมี

1. USB Drive ต้องฟอร์แมตเป็น FAT หรือ FAT32

2. ไฟล์เพลงควรเป็นฟอร์แมต WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3 หรือ AAC

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/speaker-faq-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/speaker-faq-00001 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/speaker-faq-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP