ราคา จำนวน

ทำไม treVoloA ถึงไม่สามารถเล่นเพลงจาก USB ได้

09-27-2018

ท่านต้องมี

1. USB Drive ต้องฟอร์แมตเป็น FAT หรือ FAT32

2. ไฟล์เพลงควรเป็นฟอร์แมต WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3 หรือ AAC

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP