ราคา จำนวน

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

ดูทั้งหมด

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

ถ้าเครื่องโปรเจคเตอร์หาสัญญาณ 4K ไม่เจอ ต้องทำอย่างไร?

07-19-2022


โปรดทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่าง(1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรเจคเตอร์รองรับความละเอียดของสัญญาณที่ส่งมา

(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สาย HDMI 2.0/2.1 และลองทดสอบด้วยสายเคเบิลอื่น

(3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า OSD ถูกต้อง
       - HDMI EDID ตั้งค่าเป็น Enhanced
       - เปิดใช้งานการอัปสเกล 4K เพื่อเพิ่มสเกลสัญญาณอินพุตทั้งหมดเป็นความละเอียด 4K

(4) โปรดเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณกับโปรเจคเตอร์โดยตรง และบายพาสอุปกรณ์อื่น เช่น AVR

(5) เพื่อรองรับการสตรีม 4K ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตแบบมีสายหรือ Wi-Fi สูงกว่า 25Mbps

 


หากโปรเจคเตอร์ยังคงไม่สามารถแสดง 4K ได้ ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้นทางมากับจอแสดงผล 4K อื่นๆ หรือเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับแหล่งที่มา 4K อื่นๆ เพื่อตรวจสอบว่าปัญหายังคงมีอยู่หรือไม่ หากจอแสดงผล 4K อื่นๆ ใช้งานได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ BenQ เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

TOP