ราคา จำนวน

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

ดูทั้งหมด

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

จะแก้ไขข้อความ ""Out of Range"" หรือ ""No signal"" ที่แสดงบนหน้าจอว่างเมื่อเชื่อมต่อโปรเจ็กเตอร์กับอุปกรณ์แหล่งสัญญาณเข้าได้อย่างไร?

05-02-2023 

โปรดตรวจสอบว่าสัญญาณอินพุตอยู่ในช่วงความละเอียดและเวลาที่รองรับหรือไม่ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ "แผนภูมิเวลา" ในคู่มือผู้ใช้

โปรดทําตามขั้นตอนด้านล่างหากสัญญาณที่คุณส่งไปยังโปรเจ็กเตอร์อยู่ในช่วงความละเอียดและเวลาที่รองรับ

1. ตรวจสอบว่าการตั้งค่า HDMI EDID (หากตัวเลือกอยู่ในรายการ) บนโปรเจ็กเตอร์ของคุณเข้ากันได้กับอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิดีโอของคุณหรือไม่

แนะนําให้ใช้ตัวเลือก "มาตรฐาน" (1080P) หากอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิดีโอของคุณสามารถส่งออกความละเอียด 1080P เท่านั้น

แนะนําให้ใช้ตัวเลือก "ปรับปรุง" (4K) หากอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิดีโอของคุณสามารถส่งออกความละเอียด 4K ได้

•หากมีเอาต์พุตเสียงเท่านั้นโปรดตรวจสอบเวอร์ชัน HDCP ของเนื้อหา

•หากยังคงใช้งานไม่ได้โดยการเปลี่ยน HDMI EDID โปรดไปที่ขั้นตอนที่ 2

2. ตรวจสอบว่าสามารถฉายภาพหน้าจอได้หรือไม่โดยเชื่อมต่อโปรเจ็กเตอร์ของคุณโดยตรง

และอุปกรณ์แหล่งวิดีโอ   

•หากยังไม่ได้ผล โปรดไปที่ขั้นตอนที่ 3

3. ตรวจสอบว่าหน้าจอสามารถฉายด้วยสายทองแดง HDMI 5 เมตรได้หรือไม่

•หากยังไม่ได้ผลความน่าจะเป็นของปัญหาความเข้ากันได้จะสูง โปรดติดต่อ BenQ พร้อมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
     - การตั้งค่า HDMI EDID บนโปรเจ็กเตอร์ BenQ
     - วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรเจ็กเตอร์
     - หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์แหล่งวิดีโอ
     - ความยาวสายเคเบิลและวัสดุ
     - แพลตฟอร์มสื่อของแหล่งอินพุต
     - เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ทํางานบนโปรเจ็กเตอร์

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

TOP