เหตุใดการเลือกรูปแบบ 3D (3D format) ทำให้เมนูของโปรเจคเตอร์กลายเป็นสีเทา ?

02-02-2021
การเลือกรูปแบบ 3D จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อโปรเจคเตอร์มีการตรวจจับและแสดงเนื้อหา 3D โดยอัตโนมัติ


นอกจากนี้การตั้งค่านี้จะไม่สามารถใช้ไม่ได้เมื่อไม่มีเนื้อหา 3D ที่รองรับสำหรับการเล่น

รุ่นที่รองรับ

V6000, V6050

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP