เหตุใดการเลือกรูปแบบ 3D (3D format) ทำให้เมนูของโปรเจคเตอร์กลายเป็นสีเทา ?

02-02-2021
การเลือกรูปแบบ 3D จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อโปรเจคเตอร์มีการตรวจจับและแสดงเนื้อหา 3D โดยอัตโนมัติ


นอกจากนี้การตั้งค่านี้จะไม่สามารถใช้ไม่ได้เมื่อไม่มีเนื้อหา 3D ที่รองรับสำหรับการเล่น

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00023/jcr:content/faqpar/faqsearch_copy /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00023 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00023/_jcr_content/faqpar/faqsearch_copy.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP