ค่าความกว้างของช่องสัญญาณที่แนะนำเพื่อให้การเชื่อมต่อราบรื่นคือเท่าไหร่?

12-02-2020ขอแนะนำ 20MHz และหรือมากกว่าเพื่อการเชื่อมต่อที่ดี

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00049/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00049 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00049/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP