ค่าความกว้างของช่องสัญญาณที่แนะนำเพื่อให้การเชื่อมต่อราบรื่นคือเท่าไหร่?

12-02-2020ขอแนะนำ 20MHz และหรือมากกว่าเพื่อการเชื่อมต่อที่ดี

รุ่นที่รองรับ

QCAST_QP01, QP20

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP