เมื่อทำการเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ BenQ แต่รีโมทคอนโทรลของดองเกิล Android TV ไม่ทำงานแม้มีการลองกดหลายปุ่ม ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร?

12-02-2020ดองเกิล Android TV และรีโมทคอนโทรลได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับโปรเจคเตอร์ BenQ ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากคุณลองใช้ดองเกิลหรือรีโมทกับโปรเจคเตอร์อื่น ๆ ฟังก์ชันการทำงานจะถูกจำกัด ซึ่งหมายความว่าปุ่มบางปุ่มจะไม่สามารถทำงานได้

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00047/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00047 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00047/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP