เหตุใดหน้าจอจึงลดระดับลงเล็กน้อยแล้วขึ้นมาอีกครั้งประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะกลับไปเป็นตามปกติ ?

12-02-2020อาการ 12V trigger behavior อาจเกิดขึ้นตามปกติ หน้าจอจะลดลงแล้วกลับขึ้นไปเมื่อโปรเจ็กเตอร์อยู่ในกระบวนการเปิดเครื่องซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00046/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00046 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00046/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP