เหตุใดหน้าจอจึงลดระดับลงเล็กน้อยแล้วขึ้นมาอีกครั้งประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะกลับไปเป็นตามปกติ ?

12-02-2020อาการ 12V trigger behavior อาจเกิดขึ้นตามปกติ หน้าจอจะลดลงแล้วกลับขึ้นไปเมื่อโปรเจ็กเตอร์อยู่ในกระบวนการเปิดเครื่องซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที

รุ่นที่รองรับ

W2700, TK850

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP