เมื่อใช้ Google cast บางครั้งบริการจะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

03-02-2020

นี่เป็นข้อจำกัดของบริการ Google Cast ขอแนะนำให้ใช้แอพ InstaShare เพื่อส่ง

โปรดดาวน์โหลดแอป InstaShare จากเว็บไซต์ BenQ หรือ Google Play

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00031/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00031 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00031/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP