ราคา จำนวน

จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ด้วย USB key ได้อย่างไร

02-13-2019


USB ของ HT5550  สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเฟิร์มแวร์ล่าสุด สำหรับขั้นตอนในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ด้วย USB key โปรดดูวิดีโอการสอนผ่านทาง https://youtu.be/jvoe5oVK8uk

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP