อัปเกรดเฟิร์มแวร์ด้วย USB key ได้อย่างไร

03-06-2019


USB ของ HT3550 สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเฟิร์มแวร์ล่าสุด สำหรับขั้นตอนในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ด้วย USB key โปรดดูวิดีโอการสอนผ่านทาง https://youtu.be/j6jiH1SeViE

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP