ควรจะแก้ไขอย่างไรในกรณีที่รีโมทควบคุมไม่ทำงาน

03-19-2019

 

โปรดทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้:

(1) ตรวจสอบว่าตัวรับสัญญาณระยะไกลบนหน้าจอถูกปิดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่

(2) ตรวจสอบว่าถ่านหมดหรือไม่ ให้เปลี่ยนเป็นถ่านใหม่ทั้งสองก้อน

(3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ห่างจากโปรเจคเตอร์มากเกินไป ทั้งนี้ระยะห่างที่เหมาะสมคือภายในระยะ 7 เมตรจากโปรเจคเตอร์

(4) จัดการกับสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างรีโมทควบคุมและโปรเจคเตอร์

สำหรับการสาธิต โปรดดูวิดีโอการสอนผ่านทาง https://youtu.be/Wt8isMrwlEA "

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00008/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00008 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00008/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP