ควรแก้ไขอย่างไรในกรณีที่หน้าจอโปรเจคเตอร์ไม่สมมาตรซ้ายขวา และครึ่งหนึ่งของภาพที่ฉายมีความสว่างมากกว่าอีกส่วนที่เหลือ

03-19-2019


กรุณาถอดสายสัญญาณภาพ 4K จากพอร์ต HDMI1 และเสียบเข้าไปใหม่อีกครั้งหรือทำการรีบูตโปรเจคเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากเนื้อหาแบบ 4K  และคุณภาพสาย HDMI มีความหลากหลาย ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะพบปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้เมื่อมีการส่งคอนเทนต์ 4K ไปยังโปรเจคเตอร์

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00005 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP