ควรแก้ไขอย่างไรในกรณีที่หน้าจอโปรเจคเตอร์ไม่สมมาตรซ้ายขวา และครึ่งหนึ่งของภาพที่ฉายมีความสว่างมากกว่าอีกส่วนที่เหลือ

03-19-2019


กรุณาถอดสายสัญญาณภาพ 4K จากพอร์ต HDMI1 และเสียบเข้าไปใหม่อีกครั้งหรือทำการรีบูตโปรเจคเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากเนื้อหาแบบ 4K  และคุณภาพสาย HDMI มีความหลากหลาย ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะพบปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้เมื่อมีการส่งคอนเทนต์ 4K ไปยังโปรเจคเตอร์

Was this information helpful?

ใช่ ไม่
TOP