ราคา จำนวน

โปรเจคเตอร์รุ่น W1700 แสดงภาพไม่สมมาตรกัน โดยภาพด้านหนึ่งสว่างกว่าภาพอีกครึ่งหนึ่ง ฉันต้องแก้ไขอย่างไร

09-27-2018


ปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นได้เมื่อเล่นภาพแบบ 4K บนโปรเจคเตอร์เนื่องจากรูปแบบ 4K คุณภาพสาย HDMI และเครื่องเล่น 4K ในท้องตลาดนั้นแตกต่างกัน เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น เราขอแนะนำให้เสียบปลั๊ก HDMI ใหม่อีกครั้ง ปิดและเปิด Silence Mode หรือ ปิดโปรเจคเตอร์แล้วเปิดใหม่

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP