โปรเจคเตอร์รุ่น W1700 แสดงภาพไม่สมมาตรกัน โดยภาพด้านหนึ่งสว่างกว่าภาพอีกครึ่งหนึ่ง ฉันต้องแก้ไขอย่างไร

09-27-2018


ปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นได้เมื่อเล่นภาพแบบ 4K บนโปรเจคเตอร์เนื่องจากรูปแบบ 4K คุณภาพสาย HDMI และเครื่องเล่น 4K ในท้องตลาดนั้นแตกต่างกัน เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น เราขอแนะนำให้เสียบปลั๊ก HDMI ใหม่อีกครั้ง ปิดและเปิด Silence Mode หรือ ปิดโปรเจคเตอร์แล้วเปิดใหม่

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-00001 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP