ทำไมถึงไม่มีภาพแสดงเมื่อฉันเชื่อมต่อสายเคเบิล

09-27-2018

คำแนะนำ:

1. โปรดเลือกตัวส่งข้อมูลที่ถูกต้องจากเมนู OSD ของจอมอนิเตอร์

2. หากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 แล้วยังใช้ไม่ได้ โปรดใช้สายเคเบิลอื่นและเลือกตัวส่งข้อมูลที่ถูกต้องจากเมนู OSD ของจอมอนิเตอร์อีกครั้ง

3. หากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้วยังใช้ไม่ได้ โปรดใช้ PC/NB หรือสายเคเบิลอื่น และเปลี่ยนตัวส่งข้อมูล OSD ตามนั้น หากจอมอนิเตอร์สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว อาการไม่มีภาพอาจเกิดจากการ์ดจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของการ์ดจอของท่านเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อไป

4. หากจอมอนิเตอร์ยังไม่สามารถใช้งานได้หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการ BenQ เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อไป

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00015/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00015 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00015/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP