ทำไม Palette Master Element ถึงไม่ยอมรับจอมอนิเตอร์ของ BenQ เมื่อเชื่อต่อกับพอร์ต USB 3.0

09-27-2018

โปรดเสียบสายเคเบิล USB และสายไฟของจอมอนิเตอร์อีกครั้ง หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ BenQ 

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00014/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00014 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00014/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP