ฉันควรทำอย่างไรหากระบบปฏิบัติการไม่ยอมรับเซ็นเซอร์ของฉัน

09-27-2018

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับฮับ USB อื่นแล้วเปิด Palette Master อีกครั้ง

2. ปิดแล้วเปิดระบบปฏิบัติการอีกครั้ง

3. ติดตั้ง Palette Master Element เวอร์ชันล่าสุด

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP