ปุ่มเปิดจอมอนิเตอร์รุ่น G Series ไม่สามารถใช้งานได้

10-01-2018

 

โปรดตรวจสอบว่า ปุ่มเปิดค้างอยู่ด้านในหรือไม่ หากไม่ค้าง โปรดตรวจสอบว่า สายไฟเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ของคุณอย่างเหมาะสมหรือไม่ หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ BenQ

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00007/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00007 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00007/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP