ปุ่มเปิดจอมอนิเตอร์รุ่น G Series ไม่สามารถใช้งานได้

10-01-2018

 

โปรดตรวจสอบว่า ปุ่มเปิดค้างอยู่ด้านในหรือไม่ หากไม่ค้าง โปรดตรวจสอบว่า สายไฟเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ของคุณอย่างเหมาะสมหรือไม่ หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ BenQ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP