ทำไมสีเหลืองในภาพจึงดูหมองคล้ำและเป็นสีส้มอมน้ำตาล? จะแก้ไขได้อย่างไร

05-10-2021

โปรดตรวจสอบว่า "Brilliant Color" เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ หากใช่ปิด "Brilliant Color" แล้วภาพควรจะกลับมาเป็นปกติ

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00034/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00034 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00034/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP