อินพุตของ TK800 สามารถรองรับความละเอียด 4K 60Hz HDR 10 บิต 4: 4: 4 หรือไม่ (ps4 pro)

03-19-2019


TK800 จะไม่รองรับความละเอียด 4K 60Hz HDR 10 บิต 4: 4: 4  แต่รองรับช่วงความละเอียด 4K 60Hz HDR 12 บิต YCbCr4: 2: 0; 12 บิต YCbCr4: 2: 2; 8 บิต YCbCr 4: 4: 4

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00004 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP