TK800 รองรับรูปแบบระบบภาพ 3D แบบ side-by-side หรือไม่

03-19-2019


TK800 รองรับรูปแบบระบบภาพ 3D แบบ side-by-side  ที่มีความละเอียดแตกต่างกันไป โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้สำหรับรูปแบบระบบภาพ 3D และความละเอียดที่รองรับ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP