ทำไมฟังก์ชั่น Screen Pivot ถึงไม่แสดงในเมนู Display Pilot

10-04-2021


เนื่องจากโปรแกรม Display Pilot ไม่รองรับ Screen Pivot ในมอนิเตอร์รุ่น PD2700Q และ PD3420Q เพราะฉะนั้นฟังก์ชั่น Screen Pivot จึงไม่แสดงในเมนู

หากคุณต้องการให้ภาพบนจอหมุนไปตามหน้าจอมอนิเตอร์ของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนในลิงก์นี้TOP