มอนิเตอร์BenQใช้การวางหลอดไฟLEDทั่วพื้นที่ข้างหลังจอภาพ (Full-array LED) หรือ วางหลอดไฟไว้ตามขอบจอ (Edge-lit LED)

10-04-2021


หน้าจอของ BenQ ทั้งหมดเป็น Edge-lit ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP