เอาต์พุตเสียง AUX ของจอมอนิเตอร์มีการส่งผ่าน raw signal หรือ processed signals หรือไม่?

03-04-2021สำหรับรุ่น PD ซีรีส์ทุกรุ่น เอาต์พุตเสียงจะถูกส่งออกในรูปแบบ raw signalรุ่นที่รองรับ

PD2500Q, PD2700U , PD2710QC, , PD3200Q, PD3200U, PD3220U, PD2700Q

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP