เอาต์พุตเสียง AUX ของจอมอนิเตอร์มีการส่งผ่าน raw signal หรือ processed signals หรือไม่?

03-04-2021สำหรับรุ่น PD ซีรีส์ทุกรุ่น เอาต์พุตเสียงจะถูกส่งออกในรูปแบบ raw signalTOP