เหตุใดคุณสมบัติ Daisy Chain/MST (Multi-Stream Transport) ของจอภาพจึงไม่สามารถใช้งานกับ Macbook ของฉัน ?

10-07-2020

MacBook ไม่รองรับ MST (Multi-Stream Transport) นอกจากนี้ MST โดยทั่วไปต้องใช้ DisplayPort เวอร์ชัน 1.4 ขึ้นไปดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์ของคุณมีข้อกำหนดดังกล่าว (รวมถึงสายเคเบิลด้วย)กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-k-00003 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP