อายุการใช้งานของ LED ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ใช้งานได้นานแค่ไหน?

10-30-2020

LED มีอายุการใช้งานโดยทั่วไป 50,000 ชั่วโมง นั่นแปลได้ประมาณ 17 ปีโดยคิดจากการใช้งานประจำวันแปดชั่วโมงกรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00003 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP