อายุการใช้งานของ LED ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ใช้งานได้นานแค่ไหน?

10-30-2020

LED มีอายุการใช้งานโดยทั่วไป 50,000 ชั่วโมง นั่นแปลได้ประมาณ 17 ปีโดยคิดจากการใช้งานประจำวันแปดชั่วโมงข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP