แหล่งกำเนิดแสงมีการสั่นไหว (flicker) หรือไม่?

10-30-2020

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการประเมินการสั่นไหวของแหล่งกำเนิดแสง IEEE PAR 1789 ดังนั้นจึงจัดเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ไม่กะพริบและไม่เสี่ยงต่อการปวดตาตามมาตรฐานอย่างเป็นทางการข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP