แหล่งกำเนิดแสงมีการสั่นไหว (flicker) หรือไม่?

10-30-2020

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการประเมินการสั่นไหวของแหล่งกำเนิดแสง IEEE PAR 1789 ดังนั้นจึงจัดเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ไม่กะพริบและไม่เสี่ยงต่อการปวดตาตามมาตรฐานอย่างเป็นทางการกรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00002 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP