แหล่งกำเนิดแสงมีอันตรายจากแสงสีน้ำเงินหรือไม่?

10-30-2020

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราผ่านการประเมินและรับรองแหล่งกำเนิดแสง IEC/EN 62471 และ IEC/TR 62778 ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีการตรวจหาผลกระทบของแสงสีน้ำเงินที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงได้รับการจัดประเภทและตรวจสอบว่าปลอดภัยอย่างสมบูรณ์กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00001 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP