แหล่งกำเนิดแสงมีอันตรายจากแสงสีน้ำเงินหรือไม่?

10-30-2020

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราผ่านการประเมินและรับรองแหล่งกำเนิดแสง IEC/EN 62471 และ IEC/TR 62778 ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีการตรวจหาผลกระทบของแสงสีน้ำเงินที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงได้รับการจัดประเภทและตรวจสอบว่าปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP