เหตุใดโปรเจคเตอร์ที่ใช้เลนส์อนามอร์ฟิกจะมีตัวเลือก Anamorphic 2.4:1 หรือ Anamorphic 16:9 ในการตั้งค่า Aspect Ratio ?

12-02-2020Anamorphic 2.4:1 และ Anamorphic 16:9 ได้รับการออกแบบมาสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ เฉพาะโปรเจคเตอร์ที่มีการรองรับเลนส์อนามอร์ฟิก

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00038/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00038 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00038/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP