ฉันจะแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพสีในโหมด HDR ต่ำได้อย่างไร ?

03-02-2020

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสีต่ำในโหมด HDR:

 

1. เปลี่ยนโปรเจคเตอร์เป็นโหมด HDR และเลือกเนื้อหาวิดีโอ HDR เพื่อให้โปรเจคเตอร์แสดงผลอย่างถูกต้อง

2. ใช้ "รีเซ็ตโหมดภาพปัจจุบัน" สำหรับการใช้งาน HDMI1 ภายใต้โหมด HDR

3. ใช้ "รีเซ็ตโหมดภาพปัจจุบัน" สำหรับการใช้งาน HDMI2 ภายใต้โหมด HDR

4. ใช้ "รีเซ็ตโหมดภาพปัจจุบัน" สำหรับการใช้งาน USB ภายใต้โหมด HDR

 

หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้น ปัญหาคุณภาพสีต่ำควรได้รับการแก้ไข

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00021/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00021 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00021/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP