จอมอนิเตอร์ของ BenQ มีฟิล์มป้องกันหรือฟิล์มพลาสติกติดหน้าจอที่ต้องลอกออกหรือไม่?

04-21-2022

ไม่มี แต่หากพบฟิลม์จะเป็นฟิล์มพิเศษสำหรับแผง โปรดอย่าดึงออกข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP