จอมอนิเตอร์ของ BenQ มีฟิล์มป้องกันหรือฟิล์มพลาสติกติดหน้าจอที่ต้องลอกออกหรือไม่?

05-13-2020

ไม่มี แต่หากพบฟิลม์จะเป็นฟิล์มพิเศษสำหรับแผง โปรดอย่าดึงออกกรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-kn-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-kn-00004 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-kn-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP