ทำอย่างไร จึงจะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่น OSD Hue และ Saturation ของจอมอนิเตอร์ เมื่อ RL2455HM ทำการเชื่อมต่อกับคอนโซล PS4 แล้ว

03-19-2019

โปรดใช้พอร์ต HDMI ในการส่งสัญญาณรูปแบบไฟล์วิดีโอ YCbCr  (ตั้งค่าเป็น YCbCr ในการ์ดจอหรืออุปกรณ์) เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น OSD Hue และ Saturation ของจอมอนิเตอร์ แต่ถ้าหากการ์ดจอหรืออุปกรณ์แสดงผลถูกตั้งค่ารูปแบบเอาต์พุตเป็น RGB แล้ว ฟังก์ชั่นนี้จะถูกปิดใช้งาน

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP