ทำอย่างไร จึงจะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่น OSD Hue และ Saturation ของจอมอนิเตอร์ เมื่อ RL2455HM ทำการเชื่อมต่อกับคอนโซล PS4 แล้ว

03-19-2019

โปรดใช้พอร์ต HDMI ในการส่งสัญญาณรูปแบบไฟล์วิดีโอ YCbCr  (ตั้งค่าเป็น YCbCr ในการ์ดจอหรืออุปกรณ์) เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น OSD Hue และ Saturation ของจอมอนิเตอร์ แต่ถ้าหากการ์ดจอหรืออุปกรณ์แสดงผลถูกตั้งค่ารูปแบบเอาต์พุตเป็น RGB แล้ว ฟังก์ชั่นนี้จะถูกปิดใช้งาน

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00021/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00021 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00021/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP