ทำไมถึงมีข้อความเตือนเมื่อเริ่มติดตั้งPalette Master บนเครื่อง Mac

09-27-2018

หากไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก App Store ระบบจะแสดงหน้าจอเตือน ปัจจุบัน BenQ ยังคงพยายามวิเคราะห์หาวิธีการผ่านขั้นตอนการรับรองของ Apple

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00014/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00014 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00014/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP