ทำไมถึงมีข้อความเตือนเมื่อเริ่มติดตั้งPalette Master บนเครื่อง Mac

09-27-2018

หากไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก App Store ระบบจะแสดงหน้าจอเตือน ปัจจุบัน BenQ ยังคงพยายามวิเคราะห์หาวิธีการผ่านขั้นตอนการรับรองของ Apple

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP