ทำไมสีของเว็บไซต์ถึงสว่างจ้าเกินไปบนจอมอนิเตอร์ PV

09-27-2018

สีของเว็บไซต์มักถูกกำหนดตามปริภูมิสี sRGB (Standard RGB)

พร้อมพิสัยสีแบบจำกัด อย่างไรก็ตาม จอมอนิเตอร์ PV

สามารถแสดงสีได้มากกว่าพิสัยที่กำหนดไว้เพื่อให้เข้ากับสีจริงตามธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้น หากสีเดิมของภาพหรือเนื้อหาถูกกำหนดตามปริภูมิสี sRGB จอมอนิเตอร์ PV

จะแสดงสีเหล่านั้นสว่างจ้าขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดสี sRGB

ได้เพื่อให้จอมอนิเตอร์แสดงภาพโดยใช้ sRGB Color Format/Profile

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00011/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00011 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00011/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP