ราคา จำนวน

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

ดูทั้งหมด

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

ทำไมสีของเว็บไซต์ถึงสว่างจ้าเกินไปบนจอมอนิเตอร์ PV

09-27-2018

สีของเว็บไซต์มักถูกกำหนดตามปริภูมิสี sRGB (Standard RGB)

พร้อมพิสัยสีแบบจำกัด อย่างไรก็ตาม จอมอนิเตอร์ PV

สามารถแสดงสีได้มากกว่าพิสัยที่กำหนดไว้เพื่อให้เข้ากับสีจริงตามธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้น หากสีเดิมของภาพหรือเนื้อหาถูกกำหนดตามปริภูมิสี sRGB จอมอนิเตอร์ PV

จะแสดงสีเหล่านั้นสว่างจ้าขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดสี sRGB

ได้เพื่อให้จอมอนิเตอร์แสดงภาพโดยใช้ sRGB Color Format/Profile

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

TOP