ทำไมไม่สามารถโหลด ICC Profile ที่ Palette Master ทำขึ้นได้

09-27-2018

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตั้งค่า Display Mode เป็น Mirror แทนที่จะเป็น Extension ทำให้ระบบปฏิบัติการของท่านไม่ยอมรับว่า

จอมอนิเตอร์ไหนที่กำลังจะมีการปรับแต่งและไม่โหลด ICC Profile ที่ถูกต้อง จึงขอแนะนำให้ท่านใช้ Extension Mode

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00007/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00007 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00007/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP